Vem är du på nätet?

2 mars, 2013 11:30 13:00
Foo Café

När Uppdrag Granskning körde sitt reportage nyligen om näthat, så var reaktionerna många och kraftiga. Ofta fick man höra som försvar från näthatarna att det var  ju bara text på Facebook, det betyder ju ingenting. Och de som konfronterades uppgav att de inte skulle säga något sådant om de stod ansikte mot ansikte.

Är det så att vi har en annan personlighet på nätet? Och hur förhåller vi oss till den här personligheten? Är det en ursäkt, eller är det en möjlighet. Vilken personlighet är egentligen den äkta?

Hur kommer detta att påverka vårt beteende i den analoga världen men framför allt den digitala. Kommer vi att bemöta människor olika beroende på var vi träffas?

Detta vill vi diskutera på Social Media Club Skåne den 1:e mars. Kom och ge din syn, och tyck till om våra digitala personligheter.

Anmäl dig på http://www.foocafe.org/index.php/site/event/social-media-club eller boka en plats här: