Mareike Glöss

Mareike Glöss är kulturanalytiker och etnolog som forskar om digitala medier och teknologi och hur de påverka kultur och samhällslivet. Mareike är verksam både på universiteten i Lund och i Trondheim och medverkar bl.a. i planeringen av ett nytt kandidatprogram i Lund som heter ”Digitala Kulturer”.

Uppdaterat: Läs mer om Mareike på hennes blogg: digitaleverydaylife.com

Mareike kommer att vara gästföreläsare på Social Media Club Skåne lunchen den 30:e september. Anmäl er gärna på vår facebooksida