Innovation Week – Kunskapdelning, kommunikation och innovation!

2 juni, 2014 17:30 19:30
Foo Café

Social Media Club Skåne pratar på ”Kunskapsdelning, kommunikation och innovation!” Ett event som arrangeras tillsammans med Unionen Innovation, FooCafé och Odd Hill.

Vi börjar 17.30 med något enklare att äta och presentationen börjar 18.00.

Vi går igenom de vanligaste plattformarna för kunskapsdelning och hur man kan använda dem effektivt. Vi tittar även på hur vi kommunicerar med varandra i dessa plattformar och varför. Hur kan man utnyttja detta i en innovationsprocess?

Social Media Club Skåne berättar hur vi kommunicerar och sprider kunskap på ett effektivt sätt för att skapa de bästa förutsättningarna för innovation. Jag, Leif Kajrup går igenom de plattformar för kunskapsdelning som bland annat Social Media Club Skåne använder mest och hur man kan använda dem effektivt.

Jens Grip på den växande webbyrån Odd Hill berättar om hur de själva arbetar och skapar förutsättningar för engagemang, kunskapsdelning och innovation i arbetet.

Anmäl dig på FooCafés hemsida eller här: