Trender inom sociala medier 2013

Foo Café

Vad kommer att ske i och med sociala medier under 2013. Vi trendspanar och diskuterar utvecklingen av sociala medier under 2013. Hans Kullin (@kullin), ansvarig sociala medier, Coop Marknad, bad ett antal personer som är erkänt duktiga på sociala medier att spå vad som händer i Sverige under nästa år. Han bad dem att kort svara på följande fråga:
“Hur tror du att sociala medier kommer att utvecklas under 2013 för konsumenter och/eller företag och organisationer?”
Resultatet går att läsa på http://www.slideshare.net/kullin/sociala-medier-2013

Vi fortsätter diskussionen under vår lunch och bjuder in fler erkänt duktiga på sociala medier för att dels diskutera resultatet från Kullin’s undersökning och för att ge sin syn på 2013.

Med oss i panelen för att spana kommer Joakim Jardenberg och Kristin Heinonen.

Agenda
11.30-12.30 Spaning
12.30 För de som vill så stannar vi kvar och äter lunch på M.E.C.K och fortsätter att spana.

Anmäl dig på http://www.foocafe.org/index.php/site/event/trender-inom-sociala-medier-2013